Hvad kan Mensendieck?

Mensendieck er et gymnastik-system, hvor der fokuseres på årsagen til dysfunktion i bevægeapparatet. Mensendieck er helt lavpraktisk anatomi. Der er fokus på alt lige fra at gå, stå, sidde og bevæge sig hensigtsmæssigt. Mensendieck er statiske bevægelser, hvor de langsomme røde muskelfibre især er på arbejde.

Mensendieck stammer fra Bess Mensendieck, en kvinde, der lavede systemet tilbage i 1905. Bess var læge og arbejdede med anatomien med udgangspunkt i de fysiske og statiske love, som enhver krop er underlagt. Det er en helheds- og sammenhængsforståelse af menneskekroppen.

Man arbejder med de grundlæggende love, så folk lærer at bruge deres krop rigtigt helt fra grunden af. Dels afhjælper man de problemer patienten har, og dels understøtter man at problemet ikke opstår igen via øvelser og fokus på de daglige bevægelser.

Via Mensendieck behandlingen får man fat i stabilitetsmusklerne, altså de muskler, der ligger under de store muskelgrupper, som der hyppigst fokuseres på i det traditionelle behandlingssystem. Kiropraktorbehandlingerne.

Hvorfor Mensendieck?

Mensendieck behandlinger er det diamentralt modsatte af symptombehandlinger. Man ser på hvorfor problemet er opstået, og med udgangspunkt i de fysiske og statiske love, lærer man at bruge kroppen helt fra bunden af, så man dels får bugt med det eksisterende problem og dels forebygger at problemet opstår igen.

Mensendieckprincipperne er et grundlæggende ”styringsprogram”. Hvis man grundlæggende ikke behandler sin krop ordentligt vedligeholder man elendighederne og symptomerne vil blive ved med at vende tilbage. Det gælder også når folk kaster sig ud i andre træningsformer som fitness, cross træning, løbetræning og sågar ved havearbejde. Er muskelkorsettet ikke på plads, begynder skaderne at dukke op.

Metoden - Jane Grann

Metode

Mensendieckmetoden er et diktat. Behandleren dikterer øvelsen og eleven får en besked og udfører øvelsen. Beskeden fra behandleren er en instruks, som eleven modtager og via motoriske sensorer sendes beskeden om, hvordan den skal bevæge sig, videre til musklen. Der dikteres uden fortolkning en måde at udføre øvelsen på, og dette skaber nye spor i hjernen og en ny motorisk bevidsthed.

Når man får lagret de ønskede bevægelser i hjernen, er der stor mulighed for, at vi fremadrettet bruger kroppen korrekt.

Hvis man sammenligner det med andre former for motion, vil disse former typisk være rimelig gode for fysikken, når man udfører dem, men på længere sigt har de ikke så meget værdi, idet man oftest ikke indtager de gode bevægelser i den daglige rutine, og derfor ikke får opbygget et program i hjernen. Det øger risikoen for at falde tilbage i de dårlige vaner.

De langsomme spændinger og afspændinger i Mensendieck involverer navnlig de røde langsomme muskelfibre, hvilket giver større udholdenhed og styrke.

Jeg tager altid udgangspunkt i en holdningsanalyse, hvor jeg ser kroppen i medianplan og frontalplan ud fra de fysiske og statiske love enhver krop er underlagt i forhold til tyngdekraften. 

Når muskler bruges optimalt udnyttes potentialet og kroppen kan holde til det meste. Mensendieck er enkelthed i kompleksiteten.

Slip din hælspore
Slip dine iskias smerter
Slip smerten i nakke og skuldre