METODE

Jahne Voss’ helheds-metode

De afgørende elementer

Metoden er en anderledes form for styrketræning, som tager afsæt i at se kroppen som helhed. Den øger kropsbevidstheden og stabiliteten gennem den rette brug af leddene og de dybe muskler. Resultatet er styrke, smidighed, naturlig frihed i bevægelserne og opbygning af en god holdning med balance i muskelgrupperne.

Her er et afgørende element de fysiske og statiske love, som vores kroppe er underlagt (tyngdekraften) og forståelsen af, hvordan de dybe mavemuskler og musklerne tæt på rygsøjlen bruges optimalt og korrekt i forhold til disse love.

Et andet afgørende element er ledbalancen – der, hvor mennesker er i fysisk alignment. Her er leddene placeret korrekt ”ovenpå” hinanden, så de slides minimalt og musklerne bruges optimalt – i stedet for at blive skidt skæve og medføre dysfunktioner og smerter.

Netop disse muskler og led udgør kroppens korset – det, der holder kroppen. Først når de er stærke, kan kroppen bevæge sig frit og ubesværet, og mange ubalancer og smerter forsvinder som dug for solen.

At arbejde med metoden

Arbejdet med metoden begynder altid med en holdningsanalyse, som danner grundlag for det videre arbejde – en lige ryg og en svajryg kræver for eksempel forskellig indsats!

Herfra arbejdes hele kroppen igennem på. Det sker gennem målrettet udstrækning af leddene og øvelser med langsomme glidende muskelspændinger og afspændinger. Dertil kommer kredsløbsøvelser.

Det påvirker nervesystemet og har en beroligende effekt, og nogle af øvelserne er så ”små”, at der faktisk kun er tale om bevidste bevægelser – det er det, der kaldes mind muscle. Alt arbejdet baseret på menneskets anatomi og udformet ud fra musklernes indbyrdes beliggenhed og funktion.

I arbejdet med metoden er ”det fysiske spejl” vigtigt. Her står eleven mellem spejle og kan på den måde selv se, hvad der sker, når musklerne arbejder, dvs. spændes og afspændes. Når eleven hele tiden følger med i spejlene, bliver kropsbevidstheden større, og det gør kendskabet til hver enkelt muskel og dens rette funktion også. Herved bliver det også lettere at tage det indlærte med ud i det daglige liv.

Mennesker, der bruger helheds-metoden får bevidsthed om de daglige bevægelser, så de ikke skader sig selv. De lærer at stå korrekt og undgår dermed skavanker, skævt bækken, uens benlængde samt ondt i ryggen:

De lærer også at sidde korrekt og aflaster dermed lænden og undgår skulder-nakkespændinger:

Derfor er der i metoden også fokus på arbejdsstillinger og -bevægelser, som virker forbyggende mod f.eks. smerter i nakke, skuldre og arme samt rygproblemer og hovedpine. De daglige bevægelser (be)viser ofte, at et menneske bruger helheds-metoden.

Hvem er metoden for?

Helhedsmetoden er for alle uanset alder, køn eller kondition og kræver ingen forudsætninger. Den er dog særlig egent til mennesker, der selv vil tage ansvar for deres ubalance og smerte – og lære at bruge deres krop med større bevidsthed.

Derfor baserer metoden sig udelukkende undervisning, ikke behandling. Eleverne skal altså selv arbejde med metoden for at opnå resultater, det er ikke et quickfix, og resultaterne kan ikke forceres.

Når eleverne er villige til at give sig selv et holdningsmæssigt eftersyn og lytte til instrukserne, vil de imidlertid opleve forandringer, som er systematiske og blivende.

Hvad udspringer metoden af?

Helhedsmetoden er skabt af Jane Voss, der bygger sit virke på blandt andet inspiration fra Mensendieck, som er et gymnastik-system Det blev skabt for snart 100 år siden af den verdensberømte amerikanske læge Bess Mensendieck og er stadig lige aktuelt, da kroppen stadig er underlagt de samme fysiske og statiske love som dengang.

Læs mere om Mensendieck-systemet her

Slip din hælspore
Slip dine iskias smerter
Slip smerten i nakke og skuldre